Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Α΄ Διημερίδα Βυζαντινοσλαβική και Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Η Νοτιοανατολική Ευρώπη και ο βυζαντινοσλαβικός κόσμος

Xρόνος διεξαγωγής: 8-9 Μαΐου2006
Συνδιοργανωτές: Κ.Β.Ν.Κ.Σ., Ερευνητική Ομάδα Σπουδές Μεσαιωνικού και Νεοελληνικού Πολιτισμού (HUM728) και Υπουργείο Παιδείας της Αυτόνομης Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.
Συνεργασία: Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών και Ερευνητική Ομάδα «Σλαβική Παλαιογραφία και Κωδικολογία»
Τόπος: Κέντρο Μουσικολογικής Τεκμηρίωσης της Ανδαλουσίας (Γρανάδα)

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas