Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Πρόλογος

Το παρόν λεξικό εκπονήθηκε στα πλαίσια του διδακτορικού προγράμματος «Βυζαντινή και Νεότερη Ελλάδα: μελέτες για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την ιστορία και τον πολιτισμό» του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και πραγματεύεται ένα σημαντικό μέρος της ορολογίας όλων των τομέων της δυτικής φιλοσοφίας, αλλά και αυτήν των πιο αντιπροσωπευτικών φιλοσοφικών συστημάτων όλων των εποχών. Εκτός ελαχίστων βασικών, δεν παρατίθενται όροι της ανατολικής παραδοσιακής φιλοσοφίας.

Η μέθοδος εργασίας στηρίχθηκε: α) στη μελέτη της θεωρίας της φιλοσοφίας, β) στην εντόπιση και συγκέντρωση των όρων που χρησιμοποιούνται περισσότερο, γ) στην ερμηνεία των επιλεγμένων όρων και δ) στη μεταφορά τους στην ελληνική και ισπανική γλώσσα αντίστοιχα.

 

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas