Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Εβραίοι και Λεβάντε: ιστορία και κουλτούρα (IΓ΄ διημερίδα για την Ελλάδα)

Ημερομηνία: 19-20 Φεβρουαρίου 2015
Ώρα: 12:30

Χώρος: Παλάτι των λησμονημένων: Οίκος σεφαρδιτών

c/Cuesta de Santa Inés 2, 18009
Bajo Albaycín, Γρανάδα


Oργάνωση:

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών


Πρόγραμμα

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas