Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ημερίδες Νεοελληνικής Λεξικογραφίας

Α΄ Ημερίδα Νεοελληνικής Λεξικογραφίας: 3 Μαρτίου του 2001
Β΄ Ημερίδα Νεοελληνικής Λεξικογραφίας: 30 Ιουνίου του 2001
Γ΄ Ημερίδα Νεοελληνικής Λεξικογραφίας: 26 Ιανουαρίου του 2002
Δ΄ Ημερίδα Νεοελληνικής Λεξικογραφίας: 8 Ιουνίου του 2002
Ε΄ Ημερίδα Νεοελληνικής Λεξικογραφίας: 16 Νοεμβρίου του 2002

Συνδιοργανωτές: Κ.Β.Ν.Κ.Σ. και Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου της Γρανάδας «Σπουδές Μεσαιωνικού και Νεοελληνικού Πολιτισμού».
Τόπος: Πανεπιστήμιο Γρανάδας.

 

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas