Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Α΄ Επιστημονική Συνάντηση: Η ελληνική παρουσία στις εσχατιές της Μεσογείου

Xρόνος διεξαγωγής: 23-24 Νοεμβρίου 2001
Υπό την αιγίδα: της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Συνδιοργανωτές: Κ.Β.Ν.Κ.Σ., ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,  Δήμος της Άδρας.
Τόπος: Άδρα (Αλμερία)

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas