Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ημερίδα Μετάφρασης Κλασσικών Νεοελλήνων συγγραφέων στις κυριότερες γλώσσες της Ευρώπης

Xρόνος διεξαγωγής: 4 Δεκεμβρίου 2000
Συνδιοργανωτές: Κ.Β.Ν.Κ.Σ. και Ερευνητική Ομάδα Σπουδές Μεσαιωνικού και Νεοελληνικού Πολιτισμού (HUM728)
Τόπος:  Κ.Β.Ν.Κ.Σ 

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas