Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Γ΄ Ανδαλουσιανές Ημερίδες Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού: Ιστορία και παρόν της γαστρονομίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Xρόνος διεξαγωγής:  4-7 Μαΐου 2001
Τόπος: Marbella 

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas