Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ταξιδεύοντας στα βάθη της μουσικής

Χρόνος διεξαγωγής: 15 Νοεμβρίου 2014

Oργάνωση: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Γρανάδας, Κέντρο Μουσικής Τεκμηρίωσης Ανδαλουσίας 

Τόπος: Κέντρο Μουσικής Τεκμηρίωσης Ανδαλουσίας 

Ώρα: 20:00


Πρόγραμμα Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas