Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Κυκλάδες

2-20 Δεκεμβρίου 2000
Περιεχόμενο: Φωτογραφίες του Pedro Olalla
Τόπος διεξαγωγής: Μέγαρο Carmen de los Mártires (Γρανάδα)
Σε συνεργασία με την Cajasur

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas