Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Παρουσίαση των λημμάτων

  1. Ο προς μετάφραση όρος δηλώνεται με έντονη γραφή: αθερίνα.
  2. Τα ουσιαστικά ακολουθούνται από τα αντίστοιχα άρθρα τους, σε απλή γραφή: αθερίνα, η.
  3. Η φωνητική μεταγραφή, μέσα σε αγκύλες, ακολουθεί τους κανόνες του διεθνούς αλφαβήτου προσαρμοσμένους στις ιδιαιτερότητες της ισπανικής γλώσσας: αθερίνα, η [aθerína].
  4. Τη φωνητική μεταγραφή ακολουθεί δηλωτική συντομογραφία των υδάτων διαβίωσης: αθερίνα, η [aθerína] (mar.).
  5. Τη δηλωτική συντομογραφία ακολουθεί η μετάφραση του όρου: αθερίνα, η [aθerína] (mar.) chanquete.
  6. Σε παρένθεση και σε πλάγια γραφή παρατίθεται η επιστημονική  ονομασία του όρου: αθερίνα, η [aθerína] (mar.) chanquete (Atherina minuta).
  7. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, τη μεταφορά του όρου ακολουθεί σύντομο επεξηγηματικό κείμενο σε πλάγια γραφή: μπακαλιάρος, o [bakaʎáros] (mar.) bacalao (Gadus morhua). Es confundido y designado con este mismo nombre la merluza.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas