Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Εγκαίνια 2ου φεστιβάλ ποίησης και βιβλίου Γρανάδας

Χρόνος διεξαγωγής: 9 Νοεμβρίου 2013

Oργάνωση: La Maison de France

Συνδιοργάνωση: Granada13artes

Συνεργασία: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Xώρος: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada  

- Aπαγγελία ποιημάτων: Ismael Haidara (Mαλί), Δημήτρης Αγγελής (Aθήνα, Ελλάδα), Mireille Ferrandez (Γαλλία), José Gutiérrez (Γρανάδα), Francisco Acuyo (Γρανάδα), Fatima Zahra Zellourha (Μαρόκο) και Pedro López (Γρανάδα)

- Ποίηση και μουσική για την ειρήνη: Paco Damas (τραγουδοποιός) και Pedro Enríquez (ποιητής)

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas