Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Κοινωνία, οικονομία και αρχιτεκτονική στη Βόρεια Ελλάδα: Μακεδονία και Θράκη

Σεπτέμβριος 2010
Περιεχόμενο: Έκθεση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με φωτογραφίες, αρχειακό υλικό και κείμενα.
Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας της Ισπανίας
Συνδιοργάνωση: Κ.Β.Ν.Κ.Σ., Ευρωαραβικό ΄Ιδρυμα της Γρανάδας και Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης της Θεσσαλονίκης
Τόπος: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Γρανάδας


           

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas