Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ρήγας ο Βελεστινλής

Απρίλιος - Μάιος 2008
Περιεχόμενο: ΄Εκθεση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με φωτογραφίες, χάρτες, κείμενα, αρχειακό υλικό
Τόπος διεξαγωγής: Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Γρανάδας

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas