Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ρήγας ο Βελεστινλής

Απρίλιος - Μάιος 2008
Περιεχόμενο: ΄Εκθεση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με φωτογραφίες, χάρτες, κείμενα, αρχειακό υλικό
Τόπος διεξαγωγής: Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Γρανάδας

Tελευταία ενημέρωση: 17–10–2019
© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas