Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Τα Άβδηρα της Θράκης και η περιοχή τους

23 Νοεμβρίου 2001 έως 30 Μαρτίου 2003
Περιεχόμενο: Αντίγραφα αρχαιολογικών ευρημάτων, χάρτες, φωτογραφίες
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο της Adra (Αλμερία)
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την ΙΗ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τον Δήμο της Adra

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas