Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ελλάδα και Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

1 Δεκεμβρίου 2000 - 28 Φεβρουαρίου 2001
Περιεχόμενο: Σκίτσα, σκηνογραφίες, κουστούμια, φωτογραφίες, έγγραφα, αρχειακό υλικό, βιβλιογραφία, μουσική, αφίσες, προγράμματα
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα «Ελλάδα» του Κέντρου Λορκιανικών Μελετών
Σε συνεργασία με το Μουσείο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα του Fuente Vaqueros

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas