Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

O Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στη νεοελληνική θεατρική σκηνή

1-31 Δεκεμβρίου 2000
Περιεχόμενο: Σκίτσα της Έλλης Σολομωνίδου Μπαλάνου
Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Λορκιανικών μελετών (Fuente Vaqueros)
Σε συνεργασία με το Μουσείο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα του Fuente Vaqueros

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas