Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Las incantadas

Εγκαίνια: 27 Σεπτεμβρίου 2012

Λήξη: -

Οργάνωση: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γράναδας, Πανεπιστήμιο Γρανάδας

Τόπος: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης


www.incantadas.com/

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas