Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Έκθεση βιβλίου: Μεταφράσεις ελληνικών έργων στα ισπανικά

Xρόνος διεξαγωγής: 9-12 Σεπτεμβρίου 2010
Οργανωτής: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κιπριακών Σπουδών
Τόπος: Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Γρανάδας


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas