Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Τιμητικές διακρίσεις από το Κέντρο

Ως αναγνώριση της προσφοράς τους για τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και του πολιτισμού στο εξωτερικό, το Κ.Β.Ν.Κ.Σ. απένειμε τα Μετάλλια Τιμής:


- Βασίλης Βιτσαξής
Αντικείμενο: Γράμματα
Ημερομηνία: 8 Απριλίου 2005
Τόπος τελετής: Salón Rojo του Πρυτανείου του Πανεπιστημίου Γρανάδας

- Ιωάννης Χασιώτης
Αντικείμενο: Ιστορία / Σχέσεις Ελλάδας - Ισπανίας
Ημερομηνία: 20 Νοεμβρίου 2008
Τόπος τελετής: Salón Rojo του Πρυτανείου του Πανεπιστημίου Γρανάδας- Πριγκίπισσα Ειρήνη (ως πρόεδρος του Ιδρύματος Mundo en Armonía)
Αντικείμενο: Προώθηση ελληνικών γραμμάτων και πολιτισμού
Ημερομηνία: 20 Νοεμβρίου 2008
Τόπος τελετής: Salón Rojo του Πρυτανείου του Πανεπιστημίου Γρανάδα- Eμμανοήλ Βαρβούνης
Αντικείμενο: Εθνολογία
Ημερομηνία: 24 Φεβρουαρίου 2020
Τόπος τελετής: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas