Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση

Στο πλαίσιο της Σειράς Νεοελληνικών Μελετών κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο: Η αναπαράσταση του γενέθλιου τόπου στα διηγήματα του Γ. Μ. Βιζυηνού

Συγγραφέας: Θανάσης Β. Κούγκουλος

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas