Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

15η Επιστημονική Συνάντηση για την Ελλάδα: Η λαϊκή θρησκευτικότητα στον ελληνικό κόσμο από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη Ελλάδα

Ημερονηνία: 1 - 3 Δεκεμβρίου 2020


Oργάνωση:

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών


Συνδιοργάνωση

Ερευνητική ομάδα: Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728)

Τμήμα Μεσαιωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και Σλαβικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας


Χώρος: Διαδικτυακή απ' ευθείας σύνδεση (πληροφορίες στο πρόγραμμα)


Αφίσα


Πρόγραμμα

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas