Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Σύμμεικτα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών κυκλοφόρησε το βιβλίο, με τίτλο: Filosofía bizantina. Una visión introductoria.

Συγγραφέας: Λίνος Γ. Μπενάκης

Mετάφραση: Ana María Martín Vico και Ricardo Rodríguez Parejo

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas