Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Βιβλιοθήκη Κλασικών Νεοελλήνων Συγγραφέων κυκλοφόρησε το βιβλίο, με τίτλο:

α. Το αμάρτημα της μητρός μου
β. Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου
γ. Το μόνον της ζωής του ταξείδιον

Συγγραφέας: Γεώργιος Βιζυηνός
Εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια Ismael Enrique Correa Morales

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas