Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Ισπανική Βιβλιοθήκη κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο "Φερνάντο ντε Ερέρα: Συσχέτιση της μάχης της Κύπρου και της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου".


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas