Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση: El Oriente islamo-bizantino. Siria, Palestina y Egipto, 632-661

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Σειρά Βυζαντινών Μελετών κυκλοφόρησε το 7o βιβλίο, με τίτλο "El Oriente islamo-bizantino. Siria, Palestina y Egipto, 632-661". 


Συγγραφέας: Carlos Martínez Carrasco

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas