Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Βράβευση του Κ.Β.Ν.Κ.Σ. από την Ακαδημία Αθηνών


Mε το Αργυρό Μετάλλιο της Τάξης Γραμμάτων βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών 

 

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας απονεμήθηκαν τα βραβεία των Τάξεων Θετικών Επιστημών, Γραμμάτων και Καλών Τεχνών, Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.


Το Aργυρό Mετάλλιο της Τάξης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών απονεμήθηκε στο Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας, για την εικοσαετή δημιουργική του δράση στην έρευνα, διδασκαλία και προώθηση των βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών στον ισπανόφωνο κόσμο. Το μετάλλιο παρέλαβε ο πρόεδρος του Κέντρου, Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός, Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας. 


Το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, που ιδρύθηκε το 1998, διαθέτει μία από τις πλουσιότερες εξειδικευμένες βιβλιοθήκες του είδους της, εκτός Ελλάδας και Κύπρου, και πλούσιο ψηφιακό αρχειακό υλικό. 


Αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, και πλούσια εκδοτική, διδακτική και πολιτιστική δραστηριότητα. 


Συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή λειτουργία των νεοελληνικών σπουδών τόσο στη Φιλοσοφική Σχολή και στην Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, το οποίο συμμετέχει θεσμικά στο Διοικητικό του Συμβούλιο, με τον εκάστοτε πρύτανή του και διάφορα μέλη από το καθηγητικό προσωπικό του. 


Προσφέρει επίσης μαθήματα νέων ελληνικών για το ευρύτερο κοινό, ενώ διοργανώνει θερινά μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, και λογοτεχνικής μετάφρασης στην πόλη της Δράμας, όπου συμμετέχουν φοιτητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.        


           

                                                                                                                                                             Iωάννης Τζόβας Μουρούζης, Πρέσβης της Ελλάδας στην Ισπανία (δεξιά)

                                                                                                                                                             Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Β.Ν.Κ.Σ., 

                                                                                                                                                             Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Γρανάδας (αριστερά)

                                                                                                                                                             στην Ακαδημία Αθηνών, 19-12-2019

 

 

 

 

 

 

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas