Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Έκθεση: Ο Λόρκα στην ελληνική σκηνή

Έναρξη: Δεκέμβριος 2019Οργάνωση:   Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας Πανεπιστημίου Γρανάδας
                      
                     Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας
    


Χώρος: Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας Πανεπιστημίου Γρανάδας

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas