Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Παρουσίαση του βιβλίου «Imperios y bárbaros. La guerra en la Edad Oscura»

Συγγραφέας: José Soto Chica

Χώρος: Librería Babel, Gran Capitán 

Ημερομηνία: Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Ώρα: 19.00

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas