Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Σεμινάριο: Φιλμ νουάρ

Ημερομηνία: 7, 14, 21 και 27 Ιουνίου 2019 

Ώρα: 17.30-20.00


Χώρος: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas