Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Θ΄ Διεθνές συνέδριο: Παγκόσμια θρησκευτικά σύμβολα: αμοιβαίες επιρροές και ιδιαίτερες σχέσεις

Θ΄ Διεθνές συνέδριο για τη θρησκεία και την πνευματικότητα στην κοινωνία


Ημερομηνία: 25-27 Απριλίου 2019

Οργάνωση

Πανεπιστήμιο του Illinois in Urbana-Champaign 

Πανεπιστήμιο Γρανάδας


Συνδιοργάνωση:

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Συνεδριακό Κέντρο Γρανάδας


Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο Γρανάδας


https://religioninsociety.com/2019-conference

https://la-religion.com/congreso-2019/

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas