Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ταινία: Ποτέ την Κυριακή

14 Μαρτίου 2019, 20.00 (Aίθουσα 2, C/Puentezuelas 55)

Συνεχίζεται ο κύκλος «Ελληνικός κινηματογράφος»

Ταινία:Ποτέ την Κυριακή

Σκηνοθεσία: Jyles Dassin

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas