Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ελληνικά τραγούδια από την χορωδία της Σχολής Μετάφρασης και Διερμηνείας

Ελληνικά τραγούδια ερμηνευμένα από την χορωδία της Σχολής Μετάφρασης και Διερμηνείαςτην πρώτη ημέρα του Έτους της Ελληνικής Γλώσσας.

Para reproducir el vídeo, click derecho en la imagen, seleccionar mostrar controles y pulsar para reproducir

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas