Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση: Parallela Minora Latinobyzantina

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Βιβλιοθήκη Bυζαντινών Κειμένων, κυκλοφόρησε το ένατο βιβλίο με τίτλο: Parallela Minora Latinobyzantina. Las traducciones de Guarino de Venora y Constantino Láscaris


Εισαγωγή και σχόλια: Álvaro Ibáñez Chacón

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas