Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση: La tragedia después de la tragedia

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Σειρά Βυζαντινών Μελετών κυκλοφόρησε το βιβλίο, με τίτλο "La tragedia después de la tragedia. La evolución del género dramático desde el s. IV a.C. hasta Bizancio".

Συγγραφέας: Pablo Cavallero

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas