Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση: Democracia y Europa

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Σειρά Βυζαντινών Μελετών κυκλοφόρησε το βιβλίο, με τίτλο "Democracia y Europa".

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Τσάτσος
Εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια Παναγιώτα Παπαδοπούλου, Maila García Amorós

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas