Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα

Tην 7η Noεμβρίου 2018, o κ. Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός, Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας και Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αμφιθέατρο της Πρυτανείας του ιδίου πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της επιτιμοποίησής του και προς τιμήν του, στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2018, διεξήχθη το διεθνές συνέδριο Έδρες νεοελληνικών σπουδών στην Ευρώπη: παρελθόν, παρόν και μέλλον με τη συμμετοχή καθηγητών διαφόρων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.


   

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas