Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση: English Travel Accounts on Cyprus (1960-2004). The journey to Europe

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Κυπριακή Βιβλιοθήκη κυκλοφόρησε το βιβλίο, με τίτλο "English Travel Accounts on Cyprus (1960-2004). The journey to Europe".


Συγγραφείς: Eroulla Demetriou και José Ruiz Mas

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas