Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Διάλεξη: "Μία προσέγγιση στην Ελλάδα του 20ού αιώνα μέσω των ισπανικών διπλωματικών εγγράφων""

Oμιλητής: Δημήτρης Φιλιππής (Hellenic Open University)


Ημερομηνία: Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018


Χώρος: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

 

Ώρα: 13:00

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas