Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

H εβραϊκή κουλτούρα και ιστορία στον μεσογειακό κόσμο


Ημερίδες για την εβραϊκή κουλτούρα και ιστορία στην ανατολική Μεσόγειο


Xρόνος διεξαγωγής
: 9-12 Απριλίου 2018

Χώρος: Museo Casa de los Tiros (C/ Pavaneras, 19. Granada)


Οργάνωση:
Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών
Ινστιτούτο Ντάρομ

Συνεργασία:
Ερευνητική ομάδα: Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728)
Τμήμα Μεσαιωνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Γρανάδας

Αφίσα

Πρόγραμμα ημερίδων

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas