Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση: Αγαθίας. Ιστορίαι

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Βιβλιοθήκη Bυζαντινών Κειμένων, κυκλοφόρησε το ένατο βιβλίο με τίτλο: Αγαθίου Ιστορίαι


Εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια: Rosario García Ortega

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas