Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Συλλογικοί τόμοι/Tomos Colectivos, κυκλοφόρησε το έβδομο βιβλίο με τίτλο "La mitología griega en la tradición literaria: de la Antigüedad a la Grecia contemporánea"

Επιμέλεια: M. Alganza Roldán & P. Papadopoulou

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas