Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Yποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Την Παρασκευή, 30 Ioυνίου 2017, και ώρα 11.30, στην Αίθουσα Federico Garcia Lorca της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γρανάδας, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος κ. Δημήτρη Μιγκέλ Μορφακίδη Μότος με τίτλο:

Το Ανατολικό Ζήτημα στην ισπανική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα (1821-1878)

Η διατριβή εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Δρ. Miguel Carlos Gómez Oliver, Καθηγητή της Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas