Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Yποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Την Τρίτη, 27 Ioυνίου 2017, και ώρα 11.00, στην Αίθουσα Federico Garcia Lorca της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γρανάδας, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος Don J. Carlos Martínez Carrasco. Τίτλος:

“La disidencia religiosa en el seno del Cristianismo oriental y sus implicaciones en la primera expansión del Islam (632-661)”

Η διατριβή εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη της Δρ. Encarnación Motos Guirao, Καθηγήτριας Μεσαιωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας.


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas