Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Yποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Την Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014, και ώρα 11.00, στην Αίθουσα Federico García Lorca της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γρανάδας, πραγματοποιήθηκε η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος Ana Isabel Fernández Galvín με τίτλο:

 

“Νεοελληνικά δημοτικά τραγούδια του θανάτου στην Θράκη” η οποία αξιολογήθηκε ομόφωνα από την επιτροπή με Άριστα.

 

Η διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του διδακτορικού προγράμματος “Μεσαιωνική και Σύγχρονη Ελλάδα: Σπουδές για τη γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό (334/1)” του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και Σλαβικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας, υπό την επίβλεψη του Δρ. Μόσχου Μορφακίδη Φυλακτού, Καθηγητή Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας.

 

 Η υποψήφια διδάκτωρ και ο επιβλέπων καθηγητής είναι μέλη της ερευνητικής ομάδας "Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728)" της Αυτόνομης Περιφέρειας της Ανδαλουσίας, με έδρα το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και Σλαβικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas