Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Αφιέρωμα στον Κώστα Τσιρόπουλο, Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γρανάδας

Οργάνωση:

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών


Συνδιοργάνωση

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και Σλαβικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Γρανάδας

Κέντρο Μουσικής Τεκμηρίωσης ΑνδαλουσίαςXώρος: Κέντρο Μουσικής Τεκμηρίωσης Ανδαλουσίας (Carrera del Darro 29, Γρανάδα)

Ημερομηνία: Τρίτη, 16 Μαΐου 2017 


Πρόγραμμα


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas