Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Επιδράσεις της ελληνικής σε άλλες γλώσσες (Influencias del griego a otras lenguas)

Ομιλήτρια: Ζωή Γαβριηλίδου (Καθηγήτρια Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης)


Xρόνος διεξαγωγής: 4 Μαΐου 2017

Ώρα: 16.30

Χώρος: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas