Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Fuentes y Documentos / Πηγές και Ντοκουμέντα, κυκλοφόρησε το ένατο βιβλίο, με τίτλο II República griega (1924-1935). Venizelos y la diplomacia española.


Συγγραφείς: Álvarez de Frutos, P. - Filippís, D. 


http://www.centrodeestudiosbnch.com/gr/pagina/95


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas