Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Μαθήματα διερμηνείας, 2017-2018

Tο Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών θα προσφέρει κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, μαθήματα διερμηνείας ελληνικών προς ισπανικά.


ΔιερμηνείαTελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas