Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ανάρτηση νέας ηλεκτρονικής έκδοσης…

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η ανάρτηση των εκδόσεων του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας στην ιστοσελίδα του:

Σειρά: Βιβλιοθήκη Kλασικών Νεοελλήνων Συγγραφέων

Τίτλος: Η τιμή και το χρήμα του Κωσταντίνου Θεοτόκη

Μετάφραση: Παναγιώτα Παπαδοπούλου, Francisco Javier Moral Arévalo

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas