Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Yποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Την Τετάρτη, 6 Ioυνίου 2016, και ώρα 12.00, στην Αίθουσα José Palanco της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γρανάδας, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος Pedro Jesús Molina Muñoz, με τίτλο:

“Rituales dramático- festivos en la Grecia moderna. Estudio terminológico de los ritos del ciclo festivo de la Navidad (Dodecamerón), del carnaval y de primavera: origen, evolución y desarrollo”

Η διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του διδακτορικού προγράμματος “Μεσαιωνική και Σύγχρονη Ελλάδα: Σπουδές για τη γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό (334/1)” του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και Σλαβικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας, υπό την επίβλεψη του Δρ. Μόσχου Μορφακίδη Φυλακτού, Καθηγητή Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας.


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas